تنهایی یک دل شکسته

وبلاگی برای دل شکسته ها

خدایا

خدايــــــــــــا التمـــــــــــاست مــــــي کنـــــــــم…

همــــــه دنيــــــــــايـــــــت ارزانــــــــــيِ ديگــــــــــــران…!

ولــــــــــــــــي

آنــکـــــــــــه دنـيــــــــــاي من اســــــــــت…

مـــــــــــــــــــــالِ ديــگـــــــــــري نبــــــــــاشـــد


[ بازدید : 341 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 15 تير 1393 ] [ 16:15 ] [ من و اون ] [ ]


خدایا

[ بازدید : 310 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 15 تير 1393 ] [ 16:12 ] [ من و اون ] [ ]


اگر روزي دلت از دست زمونه و مردمش گرفت و اشكات جاري شد منم خبركن قول ميدم

آرومت نكنم ولي قول ميدم پابه پات گريه كنم .

[ بازدید : 289 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 15 تير 1393 ] [ 16:11 ] [ من و اون ] [ ]


مادر

( قند ) خون مادر بالاست ، دلش اما همیشه ( شور ) می زند برای ما . . .

اشکهای مادر ، مروارید شده است در صدف چشمانش ؛ دکترها اسمش را گذاشتهاند آب مروارید !

حرفها دارد چشمان مادر ؛ گویی زیرنویس دارد !

دستانش را نوازش می کنم ؛ داستانی دارد دستانش . . .

[ بازدید : 264 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 15 تير 1393 ] [ 16:14 ] [ من و اون ] [ ]


همیشهـــــــــــــــ


همیشه خودت باشــــــــــــــــــــــ......

کپی 100 تومن بیشتر نیســـ...

[ بازدید : 273 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 15 تير 1393 ] [ 16:06 ] [ من و اون ] [ ]


پدرم

با وجود پدرم مطمئانم فرشته ها هم میتوانند مرد باشند

[ بازدید : 254 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 15 تير 1393 ] [ 16:04 ] [ من و اون ] [ ]


خــــــدا

"دوبـــاره" لــبَـخـنَـد بِــزَن

اَز هَــمـــان هــایــی کــه نــشــان مــیدَهَــد یـک روی زنــدگــی هَنوز

کَشـــف نَــشُــده است.


"خــــــدا" یـــدونـــه ای ^_^

[ بازدید : 260 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 15 تير 1393 ] [ 16:02 ] [ من و اون ] [ ]


دلم برای تنهایی میسوزد چرا

هیچکس او را دوست ندارد


مگر او چه گناهی کرده که


تنها شده جرم تنهایی چیست


که هیچکس او را نمیخواهد


دیشب تنهایی از اتاقم گذشت


دنبالش دویدم ولی او رفته بود


.تنهای تنها نیمه شب


او را مرده کنار حوض خانه


پیدا کردم از گریه چشمانش


قرمز بود برایش گریستم آخر


اواز تنهایی مرده بود


تنهایی مردو من


تنها تر شدم....
[ بازدید : 252 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 13 تير 1393 ] [ 14:01 ] [ من و اون ] [ ]


کسی که دلش یه دریاست

عكس ياس
[ بازدید : 270 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 13 تير 1393 ] [ 13:48 ] [ من و اون ] [ ]


باید مواظب دستها بود ...


باید مواظب دستها بود ...

اثر انگشت‌هایِ ما ،

از قلب ‌هایی که لمس‌شان کرده‌ایم ،

هیچ وقت پاک نمی‌شوند...!


چارلز بوکفسکی"


ذوستت دارم

[ بازدید : 257 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 13 تير 1393 ] [ 13:38 ] [ من و اون ] [ ]


تـــــو مـــــرا نـادیــــده بـگـیــــر . . .


و مــــــــن بـدنـــم روز بـــه روز کـبـــــودتـر مـی شــــود . . .


از بــــــس . . . خــــودم را مـی زنـــــم ، بـــــه نـفـهـمـــی . . . !!!

[ بازدید : 242 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 24 خرداد 1393 ] [ 22:23 ] [ من و اون ] [ ]


من به عکس تو دست میکشم...

تو بـه عکس من...

دست میکشی از من...

[ بازدید : 232 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 24 خرداد 1393 ] [ 22:22 ] [ من و اون ] [ ]


تنهــــایــی یعـــنی

تنهــــایــی یعـــنی:

ساعـــت هــا ســـَرت را روی میـــز بگـــذاری،


و بیـــن ایـــن همـــه آدمـــ کهــ کنـــارت هســـتند،


کســــی حـــتی نگـــوید: "چه مرگت است؟

[ بازدید : 251 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 24 خرداد 1393 ] [ 22:01 ] [ من و اون ] [ ]


[ بازدید : 226 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 24 خرداد 1393 ] [ 22:00 ] [ من و اون ] [ ]


دوست دارم ...

[ بازدید : 239 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 24 خرداد 1393 ] [ 17:07 ] [ من و اون ] [ ]


[ بازدید : 236 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 24 خرداد 1393 ] [ 17:05 ] [ من و اون ] [ ]


مادر

گـاهـی اوقــات


آدم دلـش یکـــ آشپـزخـانـه آرام …


یکــ لیـــوان چـــای …


و مـــ♥ــــادرش را مـی خـواهـد ...
[ بازدید : 212 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 21 خرداد 1393 ] [ 19:14 ] [ من و اون ] [ ]


کاش


کاش فقط یک نفر بود

که

وقتی بغض میکردم ،


بغلم میکرد و میگفت گریه کنی میکشمتا....
[ بازدید : 219 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 21 خرداد 1393 ] [ 19:13 ] [ من و اون ] [ ]


من

من در کشوری زندگی می کنم که

دویدن سهم کسانی است که هرگز نمی رسند

و رسیدن سهم کسانی که هرگز نمی دوند…

ارزش مردگانش چندین برابر زندگانش است..

در سرزمین من مردمانش با نفرت بیشتری به بوسیدن دو عاشق نگاه می کنند

تا صحنه ی اعدام یک انسان..

[ بازدید : 214 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 20 خرداد 1393 ] [ 22:38 ] [ من و اون ] [ ]


ما همون نامرد بمونیم

وقتی یه بچه با 18سال سن و یه ماشین شاسی بلند میشه مرد آرزوهات!


ما همون نامرده روزگار بمونیم بهتره!

[ بازدید : 259 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 24 ارديبهشت 1393 ] [ 18:56 ] [ من و اون ] [ ]


[ بازدید : 222 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 24 ارديبهشت 1393 ] [ 18:55 ] [ من و اون ] [ ]


[ بازدید : 240 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 24 ارديبهشت 1393 ] [ 13:54 ] [ من و اون ] [ ]


[ بازدید : 214 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 24 ارديبهشت 1393 ] [ 13:42 ] [ من و اون ] [ ]


گاهی بعضی ها رو ؛

خیلی راحت میبخشی !

چون دوس داری ،

بازم تو زندگیت باشن ..

[ بازدید : 228 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 24 ارديبهشت 1393 ] [ 13:42 ] [ من و اون ] [ ]


عکس تو
بر عکس تو
مدام در آغوش من است !

[ بازدید : 211 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 24 ارديبهشت 1393 ] [ 13:39 ] [ من و اون ] [ ]


اینجـــآ زَمیـــن اَســـتــ

رَســمــِ آدمهــآیَشــ عَجیــبــ اَســتــ

اینجــآ گـُـم کــه بِشـَـوی

بـِـه جــآی اینــکه دُنبــآلتــ بِگـَـردَند

فرآموشـَـتــ می کُننـَـد

عآشـِـق کــه بِشـَـوی

بــه جــآی اینــکه دَرکــَتــ کُنــند مُتَهَمَــتــ می کُننــَد

فَرهَنــگــِ لُغــتــِ اینجــآ چیــزی از

عِشــــــق و اِحســــــآس وغــُــــرور سـَـرَش نِمی شـَـوَد

زیــآد کــه خــوبــ بآشــی زیــآدی می شـَـوی

زیــآد کــه دَمِ دَســتــ بآشــی تِکــــــرآری می شـَـوی

زیــآد کــه بِخَنــدی بَرچَســبـِـ دیوآنـِـگی میخـُـوری

و زیــآد کــه اَشــکــ بِریــزی... عآشــِــــقی..!!

اینجــآ بآیــد

فـَـقـَــــــط ...

بــرآی دیگــرآن نَـفــَــــس بِکِشــی...!
[ بازدید : 237 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 23 ارديبهشت 1393 ] [ 20:24 ] [ من و اون ] [ ]


[ بازدید : 236 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 23 ارديبهشت 1393 ] [ 20:23 ] [ من و اون ] [ ]


[ بازدید : 239 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 23 ارديبهشت 1393 ] [ 20:21 ] [ من و اون ] [ ]


برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام:  10007045_610087269075410_7029972739154772486_n.jpg
مشاهده: 93
حجم:  86.0 کیلو بایت
[ بازدید : 249 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 23 ارديبهشت 1393 ] [ 20:19 ] [ من و اون ] [ ]


همه زندگيم " درد" است؛ درد...

نمي دانم عظمت اين كلمه را درك مي كني يا نه؟

وقتي مي گويم درد،

تو به دردي فكر نكن كه جسم انسان ممكن است از يك بيماري شديد بكشد...

نه؛ روحـ ـ ـم درد مي كند...

[ بازدید : 238 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 23 ارديبهشت 1393 ] [ 19:56 ] [ من و اون ] [ ]